آخر و عاقبت چهره‌هایی که به شبکه‌های خارجی پیوستند

سرنوشت سلبریتیک

او که ظاهرا گزارشگری باشرافت و بی‌آزار بود، ناگهان با کش رفتن آرشیو صدا و سیما ، جامعهء کف‌کشان جهانی را در کف گذاشت و با تحویل آن به مقامات سعودی شبکه ایران اینترنشنال، مجمع خائنین بین قاره‌ای را در بهت فرو برد.

شعر طنز

جنبش ری استارت

با دیدن او شمس، تاسف زده فرمود:
درویش تویی؟ خاک به‌ فرق سر خارج

از وضع مریدان تو پیداست که اصل است
جنسی که زده در رگشان، اشغر خارج
عنوان