شوخی با تیتر روزنامه‌های 13 آذر 1402

جایگاه شاد

رئیس کل بانک مرکزی: صندوق تثبیت ارز ایجاد می‌شود
– ارز: من در جایگاه خود احساس راحتی دارم.

مشت و مال بازگشایی مدارس

شادِ ناشاد، روحت شاد!

دانش‌آموز شاد!

بیا پایین سرمون درد گرفت

مدیرعامل همراه اول: اپلیکیشن شاد در ترافیک اینترنت، گوی سبقت را از سایر پلتفرم‌های داخلی و خارجی ربوده است.
عنوان