چرا حلقه نزدیکان مسئولین از هر جهت شایسته ترینند؟

داماد شایسته

پدرزن: بیا با هم رو راست باشیم. ما مردا هممون یه عیبی داریم که هیچکس نمیدونه. عیب پنهان تو چیه؟

داماد: من قول میدم با شما و دخترتون همیشه صادق باشم. الان هم صادقانه عرض می‌کنم که متاسفانه در حوزه تخصصی شما هیچ رزومه‌ای ندارم و از ته دل دعا می‌کنم شما رو در یه پست غیر مرتبط بذارن.

به مناسبت مدیرکل شدن خواهرزاده وزیر راه در شرکت هما

معرفی تیپهای شخصیتی آشنا جو و آشنا طلب

به جای عبارت «وقت اداری تمام شده» میگویند «آشنا داری!؟» اگر پاسخ به این سوال مثبت باشد خود به خود تمام قوانین و موانع موجود حذف خواهد شد.
عنوان