رمزگشایی صحبت های سخنگوی دبیرکل سازمان ملل

موفقیت در یک دیقه و نصفی

سازمان ملل با دیدن این حجم از "خویشتن‌داری و عدم واکنش به همه چیز" در من، مرا به این سمت گمارد تا در اینجا هم مثل بقیه عرصه‌های زندگی خویشتن‌دار باشم تا پول تو جیبی سازمان قطع نشود.

طنز کاربران مجازی

طنز شیفت عصر: واکنش کاربران به توئیت‌های رعب آور وزیر خارجه!

طنزپردازی شغل دوم ایرانی‌هاست و همه ایرانی‌ها شیفت عصر طنزپردازن! یعنی هرکسی اراده کند کلی نمک و مزه از او میریزد. شبکه‌های اجتماعی هم این روزها جای خوبی‌ست برای کشف بروز و ظهور این استعداد در قالب پست و استوری و کامنت و... .

رجزخوانی

راه تکرار بر خطر بستند

باز حرف ترور شده، ای داغ
دست شوم از سر وطن بردار
عنوان