رمزگشایی 160؛ خود

حافظ، از نظر اعصاب

رمزگشایی صحبت های سخنگوی دبیرکل سازمان ملل

موفقیت در یک دیقه و نصفی

سازمان ملل با دیدن این حجم از "خویشتن‌داری و عدم واکنش به همه چیز" در من، مرا به این سمت گمارد تا در اینجا هم مثل بقیه عرصه‌های زندگی خویشتن‌دار باشم تا پول تو جیبی سازمان قطع نشود.

مدیریت درایتمندانه

صددرصد صادراتی

کارمند١: صادرات یعنی یه نفر با موهای بور و چشمای آبی بشینه زیر برج ایفل سوهان حاج حسین سق بزنه...

مدیر: جوووون...حالا بگو ببینم چجوری تونستی قراداد ببندی باهاشون؟

موشکافی تیتر تمامی ادیان

دکمه غلط کردمش کجاست؟

این مسئله را نمی‌پذیرم که ما خشونت را تاب خواهیم آورد، نهایتا بتوانیم توهین به ادیان را تاب بیاوریم، آن هم زورکی. مگر آدم چقدر ظرفیت دارد خب.

کاربران پای پست وزیر صمت

پس چرا استعفا نمیده؟!

Khodroye dakheli: بی کیفیت دوربین گوشیته. ما خودمون رقیب سرسخت بنزیم فقط امکانات نداریم.