شوخی با تیتر روزنامه‌های 8 آذر 1402

استرس تناقضی

استرس گروسی درباره برنامه هسته‌ای ایران
– برنامه هسته‌ای آمریکا رو بهش نشون بدین استرسش تموم میشه.

شوخی با تیتر روزنامه‌های 7 آذر 1402

کنفرانس بی‌ریشه

کنفرانس تهران، رویدادی که سرنوشت جنگ جهانی دوم را رقم زد
– همچنین روزهای غریبانه‌ محمدرضا پهلوی رو!

شوخی با تیتر روزنامه‌های 25 آبان 1402

سازمان نگرانی‌ها

جمع پاداش مدال‌آوران آسیایی و پارا آسیایی معادل قرارداد دو فوتبالیست است
– چرا دو تا؟
پس چند تا؟
یکی!

شوخی با تیتر روزنامه‌های 20 آبان 1402

قطع اقتصاد

کاهش قدرت خرید مستمری‌بگیران تامین اجتماعی
– خب مستمری رو قطع کنید که قدرت خرید صفر و ثابت بمونه.