شوخی با تیتر روزنامه‌های 30 مرداد 1402

در نره!

بازگشت 20 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی
–  دوباره از جای دیگری در نره!

شوخی با تیتر روزنامه‌های 10 شهریور

ملت با جنبه

خودروهای داخلی همچنان از وارداتی ها به صرفه تر است
- چون چیزی روش نداره

پیشخند روزنامه‌های چهارشنبه ۵ مردادماه

حادثه ادب دارد.

فصل سیل
+ گوشی‌ها آماده، دوربین‌ها باز

شوخی با تیتر روزنامه‌های ۳۰ تیرماه

ماکارونی تیپ پنج توربو

وظایف صدا و سیما چیست؟
- پخش مختار و جومونگ بصورت پیوسته از تمامی شبکه‌ها.
عنوان