مصرف بالای آب در پایتخت

ساختند از چوب در استخر تخت

مشت مال رکورد شکنی تهرانی ها در مصرف آب

تنها زمان مصرف، هنگام پولشویی‌ست!

بررسی دلایل مصرف آب بیشتر در پایتخت کشور

از پر فشار، به کم فشار!

آب مایه حیات است: این را که دیگر قبول دارید؟ خب، لابد این را هم قبول دارید که تهران خیلی حیاط دارد. همین خودش به تنهایی سرانه مصرف را دوبرابر می‌کند.

آب نیست، حتّی کمش هم نیست

چند خبر کوتاه از سال ۱۴۶۰

محقّقان ایرانی توانستند راهی برای تصفیه و تبدیل اشک انسان به آب آشامیدنی دست پیدا کنند. در همین راستا از ابتدای ماه آینده شهروندان موظّفند قطرات اشک خود را در بطری‌هایی که به همین منظور تولید شده، جمع‌آوری کنند و در اختیار بانک ملّی اشک و عرق قرار دهند.