نکات آموزشی طنز مطبوعاتی

آشنایی زدایی وظیفه ادبیات

متفاوت دیدن، متفاوت فهمیدن، متفاوت حس کردن و متفاوت نگاشتن چهار وظیفه اصلی یک هنرمند است؛ خاصه هنرمندی که با «کلمه» سر و کار داشته باشد.

خبر

اگر طنز برایتان جدی است…

باشگاه طنز و کاریکاتور انقلاب در نظر دارد دوازدهمین دوره آموزشی خود را در شاخه های طنز مطبوعاتی، کاریکاتور، نویسندگی و اجرای استنداپ و شعر مقدماتی برگزار کند...

پا به راه ۲

راه راه ۱۱۹

صد و نوزدهمین شماره ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، در تاریخ پنجشنبه ۱۸ ازدیبهشت ماه ۱۳۹۹ منتشر شد.