۱۰:۰۰ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۰۵

زنگ مشاوره

روز بزرگداشت زمین چه کنیم؟

تفکیک نکردن زباله‌ها یکی از بهترین کارها برای افزایش گازهای گلخانه‌ای است همچنین سعی کنید محصولاتی بخرید که قابل بازیافت نیستند.

۱۰:۲۷ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۰۳

زنگ تاریخ

شاه‌گوش

شاهدان نقل کرده‌اند که ما به چشم خودمان دیدیم که رضاشاه گوش داشت.

۲:۰۴ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۰۱

زنگ پرورشی

عشق کور کننده!

به او گفت تو دیگر کیستی؟ گفت من پیرم! مرید پاسخ داد پس چرا موهایتان سیاه است؟ پیر گفت: چون امروز سپندارمزگان و روز عشق است موهایم را رنگ کرده‌ام!