دلیل تندی زبان ظریف

تفسیر و تحلیل شعر

طنز روز | ساقی ظریف و باده لطیف و زمان شریف

از این منظر می‌توان مولانا را بر خلاف برخی روحانیون زمان خود مانند ‌«شیخ حسن تابع مغربی» از حامیان مطرح برد-برد ولی اول ما با انجام تعهدات حسن نیت ثابت کنیم بوده و وی را باید حامی این قانون دانست...

پیشخند

سوتی صوتی

روحانی: ظریف طلایه دار آگاهی و فداکاری در عرصه دیپلماسی است
- اوباما: راست میگه

دیپلماسی پرهزینه!