۱:۰۶ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۷-۱۱

دیپلماسی قهقهه

۹:۵۳ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۷-۰۲

بیداری وجدان

۵:۱۶ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۶-۰۹

دست‌نوشته های یک کارگر چاپ‌خانه

امید با سس اضافه

حوصله ناراحت شدن ظریف و خواندن استعفایش در اینستاگرام آنهم در عکسی با پس زمینه لجنی و رنگ متن سبز روشن ندارم. ممکن است نمره چشمم هم بالاتر برود.

۴:۱۳ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۶-۰۴

سند صد و پنجاه صفحه ای

۹:۳۲ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۵-۱۵

تحریم قهرمان