تحریم های بین المللی

دوران تحریم شناسی

دوره ی ژِنِووئیک

این دوره، دوره پس از معاهده ژنو است که تحریم نبود. البته قرار بود نباشد. دروغ گفتم بود اما تنها ناشی از «مصارف داخلی در کشور آمریکا» بود هرچند خیلی اذیت کرد.

ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۴۴

ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۴۳

اتاق فکر دولت بعد از جنایت ترور

موزاکره

ظریف(گوشی را خاموش می‌کند): فعلا که محکوم کردیم. قلق بایدن هم دستمه، خیلی اهل مذاکره‌س بنده خدا. شاید رفتیم پای میز کاری کردیم.
عراقچی: این دفعه خودکارو درست پرت می‌کنم