پیشخند| شوخی با پیشخوان روزنامه ها

اول تو!

ظریف: ایران و آمریکا می‌توانند همزمان به برجام برگردند.
- بایدن خطاب به ظریف: اول تو!

تحریم های بین المللی

دوران تحریم شناسی

دوره ی ژِنِووئیک

این دوره، دوره پس از معاهده ژنو است که تحریم نبود. البته قرار بود نباشد. دروغ گفتم بود اما تنها ناشی از «مصارف داخلی در کشور آمریکا» بود هرچند خیلی اذیت کرد.

ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۴۴

ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۴۳