تماس تلفنی میرحسین با ترامپ

ترامپ کم نیار!

میرحسین: ضایع چی چیه مرد حسابی؟ تو هم لات کوچه خلوتی ها! تازه اول ماجراست...
ترامپ: نه جون داداش! دیگه هرچیزی حدی داره... چند نفر کشته شدن...

برنامه احضار روح

روح پریشان ۸۸

مجری: چرا صدات اینطوریه؟ اثرات قیر داغیه که نظام آخرای عمرت ریخته تو گلوت؟
روح افشین: وای نه قیر داغ نه.

تاثیر شمارش آراء بر نظریه «پان‌بالاشهریسم» و نقد نظریات مخالف:

فقط ما آدمیم

«آیا چطور می‌شود که چگونه باشد و چرا؟» لکن نزاع سیاسی در پاسخ به این سوال بود که ملاک قبولی رأی چیست؟ در پاسخ، عده ای پاسخ منطقی دادند که هر که رأیش بیشتر بود برنده است ولی در مقابل این پاسخ منطقی، عده‌ای با پاسخی منطقه‌ای گفتند که هر که رأیش بالاشهرتر باشد برنده است.

از مجموعه کاریکاتور جنبش سبز مخملی

لا حکم الا قانون