نه به ناراحتی اجباری

راهکارهایی برای رویارویی با مشکلات

«قدرت پاک‌کنندگی بالا»

جدول‌‌گذاران در اقدامی هوشمندانه و به‌صورت زیرپوستی، همچون بازی عمو آلپاچینو، نقش «الله» روی پرچم ایران را پاک کردند و جایش را خالی گذاشتند تا هر حزب و گروهکی به‌صورت دلخواه جای خالی را با نقش مناسب خود پر کند و مشکل حل گردد.

راه راه ۲۱۸

برای تیم ملی