دروازه چپکی

مرد، مثل بارسلونا

نیش و کنایه میخورد از همه جا مثل آب
درد اجاره خانه را جای غذا میخورد

احساسات قطب‌نمای ما هستند.

حس خوب، پست خوب

بله همراهان. ملاحظه کنید دیگه، شما اگر حسّت خوب باشه، مردانی از یه سرزمین پیدا می‌شن که جوری باهات قرارداد ببندن که شما حتی بتونی زنگ هر خونه‌ای رو بزنی و در بری و هیچی بهت نگن.

 مسابقه بیست سوالی

شتر سواری دولّا دولّا هم میشه