مارکوپولو بعد از سفر ایران

مفت خورها

مرد یک: برایمان چه آورده‌ای مارکو؟
مارکو: برای شما یک شامپو حاوی روغن هسته انار دارم که مخصوص یک خانم سلبریتی دست و پا دار بوده که دیگر شامپو هسته انار به کارش نمی‌آمده و به روغن آرگان روی آورده، به من این را داد تا به شما بدهم.