امضای جدیدترین تحریم‌های آمریکا

جای عملیات

یکی از مسؤولان بلندپایه پنتاگون، طی مراسم باشکوهی، اقدام به نشان دادن جای این عملیات، به خبرنگاران کرده بود که پس از این حادثه، حال سیزده تن، وخیم گزارش شده است.

پا به راه ۱

گزارشی کوتاه از ۲۳اُمین نمایشگاه مطبوعات، خبرگزاری ها و غیره ها

سانتوس، تبدیل شوندگان و نمایشگاه مطبوعات

تنها قسمتی که می شود یک مدیریت قوی و کاربلد را با برنامه ریزی دقیق در آن دید، بخش رسانه ها مخالف دولت است که همگی را داخل یک راهرو گذاشته اند و برحسب اتفاق یک ستون به چه بزرگی جلوی این راهرو قرارگرفته و راه را بسته است.

ویژه نامه هفتگی راه راه ۱