پیرامون سقف یک مرخصی!

پروانه میخواد الکی که نیست!

اون: در مورد مرخصی، لازمه بگم که اصلاً و به هیچ وجه من ال... الووو... من الوجوه، آخیش بالاخره تونستم بگم همش زبونم می‌گرفت. بله به همان چیزی که گفتم مرخصی بدون سقف نبود، نیست و نخواهد بود.
ما: پس چرا ایشون برنگشتند؟
اون: به خاطر این‌که سقفش هنوز مشخص نشده.

کتاب خاطرات زندان م.ه