جدّی‌ترین ویژه‌نامه طنز ایران

ایران ۲۴

چه شد که مشروطه شد

مشروطه چه بود و چه شد؟

به گفته یکی از شاهدان عینی، با هر ضربه‌ای که آنان می‌خورند آمپر قیمت‌‌ها نیم سانت پایین می‌آمد و دوباره سر جای اولش برمی‌گشت. با این کار قیمت قند که کاهش پیدا نکرد هیچ؛ آمپر مردم هم بالا رفت و اینجا بود که پا روی گاز گذاشتند

راه راه ۲۴۴

از طنز جریان ساز مشروطه تا کازینو طنز 24 ساعته پهلوی

قیمت چغندر، بهای پیاز

در دوره کوتاهی بعد از تبعید رضاشاه از شهریور 1320 تا 28 مرداد 1332 طنزهایی عصبی، مهاجم، جبهه‌گیر و به شدت سیاسی از فضای پیش آمده شکل گرفت. طنزهایی که سطح انتقاد را تا مقامات سیاسی و احزاب و سیاستگذاری‌ها بالا کشیده بودند و البته کاریکاتورهایی که آزادانه‌تر تمسخر می‌کردند.