نوبت ماکارونی!

در حاشیه عدم تغییر یارانه در سال آینده

فواید یارانه ۴۵ هزار تومانی!

وقتی پول نداشته باشید قبض را پرداخت کنید، به طور طبیعی به سمت کاهش مصرف متمایل می‌شوید. فقط سال آینده مواظب باشید زیاد متمایل نشوید. احتمال کله‌پا شدن هست.

کلیدِ جادو!

وام یک میلیون تومانی کمک معیشتی دولت