۱۱:۲۳ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۲۱

شعر طنز

نوبل صلح ملک سلمان

دشمنان چشم ندارند ببینند چنین
شیخ خوش طینت ما لکچری و مامان است
سازمان ملل اما زده توی پرشان
گفته پشت سر شیخ اینهمه گپ بهتان است

۱۱:۳۴ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۳-۱۰

کارلوس لتوف

روزکاتور/ جنایات متحده‌ی آمریکا!

۴:۴۴ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۳-۰۸

سلمان طاهری

روزکاتور/ ترامپ اومده؛ چی‌چی آورده؟!

۱۲:۱۲ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۲-۱۷

کارلوس لتوف

روزکاتور/ یک خانواده‌ی خوشبخت!