نظرات مردم پیرامون آخرین مناظره

پرروی نجومی کی بودی تو؟

من قطعا به آقای زاکانی رأی می‌دم، چون حرف دل منو زد. از روز شروع تبلیغات ما زیر پست‌های تمام کاندیداها آزادانه تبلیغ روغن موتور کردیم، ولی آقای همتی چون کامنتاشو بسته بود اونجا نتونستیم

نظرات مردم پیرامون مناظره‌ی دوم

نه به جمع‌آوری شلنگ‌های آب…

یادمه زمان رضاشاه نه‌تنها برای کسی پیامک بدحجابی نمی‌رفت، بلکه اگه کسی تو ماشینش حجاب داشت، شوهرشو می‌گرفتن مینداختن تو تنور.

واکنش شاعران راه راه به مناظره

مشت و مال نه به روحانی

من نیستم اما دل من پیش شماست
چون بوی تمام کارهایم آنجاست
هرچند سرِ «نخواستن»، اما شکر!
شادم که هنوز هم سر من دعواست!!

نظرات مردم پیرامون اولین مناظره‌ی انتخاباتی

آقا اجازه! این به ما حرف بد زد…

چرا به همّتی نگفتن جناب آقای همّتی؟ مامان منم وقتی بچه‌ی داداشش صداش می‌کنه می‌گه: جان! ولی وقتی من صداش می‌کنم می‌گه: هان! تبعیض تا به‌کجا؟ (بغض می‌کند و پستونکش را می‌مکد).