پیاز

۱۲:۲۰ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۲۱

شعر طنز : پیاز ! شنیدی که گفتا پیازی به موز

دگر بنده هم لاکچری گشته ام
لذا نزد من عشوه و قِر نریز

۱۱:۳۳ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۱۷

سیر تحول سلاح کشتار

۱۰:۴۵ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۰۲

فیلمنامه سینمایی (دوزبانه)

مهناز، غیرت، پرویز و دیگران

مهناز با يكي از كارمندان شركت كه جوان باادبي است آشنا مي ‏شود و پس از مقايسه او با شوهرش، با جوان به خارج مي‏ گريزد اما در خارج، فروشنده جوان او را مثل چي، وِل مي‏كند

مهناز افشار

۱:۳۲ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۱-۲۹

در حاشیه انتقاد مهناز افشار از حضور کمکهای مردمی عراق به سیل زدگان

های مهناز!

۱۰:۴۱ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۱-۲۶

پهباد

کنون چون برده نام نحس صدام
که صد لعنت به روح کافرش باد

نپرسیده کدامین مملکت بود
سلاح شیمیایی دست او داد؟