خودتم آدم نیستی!

ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۵۱

طنز کاربران مجازی

شیفت عصر | عربستان هم بازی!

یعنی میگن خود پادشاه عربستان هنوز صندوق رای میبینه تشنج میکنه، از این طرف مکرون شرط گذاشته که توی مذاکرات هسته ای ایران، عربستان هم باید حضور داشته باشه. ما هیچی نمیگیم، خود کاربران مجازی جواب مکرون رو توی کامنت های این پست دادن...

دست آموز صهیونیسم