خاطره‌ای بی‌پرده از پشت صحنه ماجرا

اشک شوق‌آور

هنگام گذر از خیابان، اول به راست نگاه و سپس اقدام به حرکت کردم که یَکهو یک ماشین بوق‌زنان - آن هم از آن بوق‌ها که کُلی معانی فلسفی نهان در خود دارد-  من را حدود چند و اندی متر به هوا جهاند. تا آمدم بگویم «هوی!» فهمیدم که اینجا برخلاف لندن خودروها از این سمت می‌آیند و در مقابل راننده که می‌گفت: «یابوو!» فقط زبانم را درآوردم و دویدم.

بغای رقصیدن!!

گزارش خبری

جمعه های مکتب

از مقابل کاخ الیزه‌ی پاریس خدمت شما هستم. امروز جمعه ۱۱ نوامبر، هم‌زمان با برگزاری مراسم "مجلس صلح پاریس" امانوئل مکرون با مسیح علی‌نژاد همین‌جا دیدار کرد. دیدار این دو، هم‌زمان با برگزاری مراسم مجلس صلح پاریس، باعث شد که تسمه‌تایم این دو و مدافعان‌ ایشون به سه‌چهار قسمت نامساوی‌ تبدیل بشه.

دیدار مصی با مکرون