نقیضه جات فودبلاگرها

دائم النشخوار


هرگز نمیرد آن که چشیده است مال مفت!
ثبت است در اینستا گرام فیلم های او

گرانی افسارگسیخته ی کره

نقیضه | آقای کره

کور و کران ِ عالَم، نرخ کره چو دیدند
از شدت گرانی، جامه به تن دریدند
فرشته پناهی و مولانا

نقیضه جات فاضلاب یو اس آ

کوی بو گندو

به آب روشن می ، عارفی طهارت کرد
به فاضلابِ «USA» چه شد جسارت کرد

نقیضه جات جت های پا در هوا

سقوط آزاد

جت می‌رود ز دستم، عشاق! کدخدا را
دردا زوال پنهان خواهد شد آشکارا