راه راه ۲۷۹

راه راه ۲۷۸

چگونه ازدواج آسان داشته باشیم

راهکارهایی برای ازدواج آسان‌تر در برهه حساس کنونی

-گفتم آسان بگیرید؟ پس آسان بگیرید. در این آسانی، آرامشی هست که در انتقام هم نیست. وسط دعواهای زناشویی شما، خاطرات شب عروسی پشیزی ارزش ندارد. پس خواهرم، زندگی‌ات را سفت بچسب!

احساسِ تکلیف

خواستم عازم شوم ناگاه گفت:
ناشتایی خورده‌ای جانم فدات؟!
ناشتایی را زدم، احساس من
رفع شد با یک عدد چایی نبات
عنوان