۲:۰۴ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۰۱

زنگ پرورشی

عشق کور کننده!

به او گفت تو دیگر کیستی؟ گفت من پیرم! مرید پاسخ داد پس چرا موهایتان سیاه است؟ پیر گفت: چون امروز سپندارمزگان و روز عشق است موهایم را رنگ کرده‌ام!

۹:۳۶ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۶-۰۳

بسته جدید اقدامات دولت

به بتون ریزی فردو «فکر کردیم»!

20 میلیارد دلار ریختیم تو بازار که بفهمن اصن پولشون هیچ ارزشی واس ما نداره!