چرا زمان اعلیحضرت پهپاد نبود؟

پهباد بزرگ،چمدان کوچک

همه می‌دانند هر پیشرفت علمی و صنعتی که امروز در هر جای دنیا صورت می‌گیرد، از ربات جراح گرفته تا موشک قاره‌پیما کلنگش زمان اعلیحضرت خورده بود. حتی عکسی که تلسکوپ جیمز وب از کهکشان گرفته هم مال زمان اعلیحضرت بوده که نگاتیوهایش تازه پیدا شده و برده‌اند ظاهر کرده‌اند

بازیگر جهانی

یوز پلنگ ایرانی

*شیر پهپاد ایرانی*

ایرانیست این