کاندیداشو 22/ تبیین نگاه ارباب،رعیتی

سلسله جبال‌های خشوع و تواضع

مثلا در محیط اداری، رئیس و کارمند شاید معادل‌های مناسبی باشند. هر چند احساس می کنم شاید عنوان قربان، بهتر بتواند نزدیکی کارمند و مدیر را نشان دهد.

کاندیداشو 23/ حمایت جمعی از زنان

کمال تشکر را داریم

همان جمعی از زنان همچنین از «جناب» آقای همتی به دلیل صحبت درباره مسائل مثلاً مهم زنان با سرعت 5 شانتاژ بر ثانیه بدون هیچ گونه تلاش برای جذب رای، خیلی تشکر کردند؛ خیلی ها!

کاندیداشو21

داستان یک کارنامه

پس از آن در دور دوم ریاست‌جمهوری خاتمی، مهرعلیزاده به یک سمت خیلی مرتبط با همان استانداری منصوب گشته و به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی مشغول کار شد.

کاندیداشو 20

فال روزانه انتخابات

ای صاحب فال! به نظر می‌رسد میان دو شخص برای رأی دادن در انتخابات مانده‌ای و به نتیجه نمی‌رسی. بدان که اساس رأی دادن توست و مأجوری اما برای انتخاب اصلح چیزی به نام عقل توسط خداوند به تو داده شده که باید به آن رجوع کنی.