چمچاره

نمایشگاه خوبه فقط پاپ‌کورنش رو بیشتر کنید

به‌نظرم اگه تو این نمایشگاه درندشت نتونستی نیمه‌ی گمشده‌تو پیدا کنی، دیگه هیج‌جای جهان نمی‌تونی پیدا کنی. احتمالاً نیمه‌ات خیلی خوب گمشده، پیدا نمی‌شه، نگرد.

فتوکاتور

کتاب برای لایک

 یار مهربان بالانشین

ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۹۷