گزارش کاریکاتور

بازگشایی مدارس در روزهای کرونایی آری یا نه؟!

علی رغم بازگشایی مدارس از روز گذشته، اینکه با چه شیوه و دستورالعملی و در چه زمانی بازگشایی مدارس اتفاق بیفتد هنوز هم مورد بحث و بررسی است که موافقان و مخالفانی دارد. در ادامه آثاری از کاریکاتوریست‌ها را می‌بینیم که بازگشایی مدارس و تحصیل دانش آموزان در این برهه را سوژه خود قرار داده و آثار زیر را خلق کرده اند:

در آستانه موج ششم

آیین نامه رستورانی

تنها یک پیس از محلول آبی رنگ روی میز برای ضدعفونی کافی است، ادکلن پدرت که نیست.

تحلیل بالقوه واکسن

طنز روز

تجمع بیش از دو نفر آزاد

مسئول حرکاتی شبیه به گوینده‌ی اخبار ناشنوایان انجام می‌دهد و روی کاغذ می‌نویسد: من مادرزادی از نعمت تکلم محروم هستم.
ما در حالی که چشم‌مان چهارتا شده: استاد، صداتون ضبط شده‌ها!