شعر طنز کرونایی

پیس‌پیسِ الکل است کنون ریتم زندگی

بورس‌بازان

سنگ، قیچی، بورس

دیگر بجای دیدن تکرار جومونگ، ساعت‌ها تلفنی با صغری خانم تحلیل تکنیکال می‌کرد و یا از کارگزار بورس در خصوص وضعیت قرمز یا سبز بازار می‌پرسید.

آب مایه حیات است

جواب خون را با چه میدهند؟

با یک برگه کاغذ روی دستتان خراش بیندارید و یک چیکه خون را روی دست فرد جنجال آفرین بریزید و بگویید مبتلا به ایدز هستید.

شعر طنز

ضربه مغزی یا کرونا

چندین گالن بنزین برایت می فرستیم

آتش بزن از اینهمه تحقیر خود را ...

 

بوی ابر قدرت گری هایت شده پخش

خوشبو کننده با هواکش داری آیا ؟