روزنامه سفر به بلاد ترک

می‌رویم جهت ابتیاع خانه

امروز که یکشنبه بیست و هشتم رجب است و ویروس کرونا از سنه‌ی ماضیه، احوالات تجارت و سیاحت ما را نگران کرده و ما یک طور غریبی از بابت سرمایه خود بیم داریم. از کرونای انگلیسی هم بیم داشتیم که خاطر شریف ما را مطمئن کردند که راه ورود آن از بلاد عرب را مسدود کرده‌اند.

مقصر اول

ستاد گسترش کرونا

البته سرخ که شد نقشه‌ ایران بِقَرَنط!*
همه‌اش زیر سر توست، چرا ول باشی!؟ 

مظنونین همیشگی کرونا

همسفر صبا | شکست کرونا