بازگشایی مدارس

بازگشایی مدارس

بازگشایی مدارس

چمچاره

باز آمد بوی موج امیکرون

این چه وضع دانشگاهه؟ سر کلاس نه می‌ذارن بخوابیم، نه کسی برامون آب پرتقال و کیک میاره، نه میذارن اینستا رو چک کنیم، حتی نمی‌ذارن واسه رفع خستگی دو دقیقه دراز بکشیم. همه‌ی دانشگاه‌ها اینجورین؟