صورت معلمان چگونه ناز شست سیرت دانش آموزان را بخرد

شصت گفتار

خانواده‌ هیچ نقشی در تربیت فرزند ندارند. مدرسه خانه دوم انسان است و سلطان غم معلم است.

دوست دارید در آینده چه‌کاره شوید؟

بازم باید غافلگیر بشیم که!

دیروز مامان‌مان رفت توی گوشی و گفت باید تو روز‌های فرد می‌توانی بروی! بابایمان گفت پلاک من که زوج است. گفت تو را نمی‌گویم پسرمان یعنی من را میگوید.

جناب مسئول

مستأجری و تو را اگر کرد جواب
آن صاحب بی‌خیال و شنگول، ببخش

روایت یک تقسیم کار عادلانه

خوردن با ما

احتمالا از خودتان می پرسید پس دولت این وسط چکار کرده؟ نگران نباشید. این دولت به هیچ چیزی اعتقاد نداشته باشد، به تقسیم کار کاملا پایبند است