کریسمس

آریوبرزن! قربده

هیز مای بوی، رستم ایران زمین
کیسه‌ها را دست این مستر بده

کریسمس آریایی

صحنه‌ای از زندگی یک آریایی اصیل

آریایی تویی!

- یا اشوزرتشت! چرا این‌قدر گرون؟
+ آخر هموطن غیور آریایی! اینها رو با دلار آزاد وارد می‌کنیم، از کنار خیابون که نبریدیم!

سلفی شب کریسمس!