فرهنگ لغت دانشجویی

ترمولک بودن جرم نیست، بیماریست.

فوق لیسانس: مدرک فرار از سربازی (پسران)، قصد ادامه تحصیل برای فرار از شوهر کردن (دختران)، مدرکی برای کلاس گذاشتن (اسپورت)

اثبات‌جبر‌و‌اختیار‌در‌کمیسیون‌آموزش

عدالت و انتقام در صحن علنی مجلس

...به نحوی که سال آینده کسی متقاضی طرح سوال برای کنکور نمی‌شود و خودبه‌خود آزمون حذف و پذیرش بدون کنکور محقق می‌شود. ...

پشت پرده پکیج‌های کنکور

ترجیحا معروف

- من ریاضی بلد نیستما...
- اشکالی نداره. تو فقط باش و پِیج معروفت.
- حله. کجا باید مقنعه‌مو سرم کنم برای دابسمش؟

بررسی آسیب های کرونایی کنکور

جرقه کیهانی

این دسته از داوطلبان جزو «نجات یافتگان» هستند و بالاخره قبول می شوند و در رتبه پایین تر از کتابخواران قرار می گیرند.