خاطرات یک کنکوری در روزهای منتهی به اعلام نتایج

تعبیر تلویحی یک رویا

این روزها خواب‌های عجیبی می‌بینم. دیشب خواب دیدم هفت گاو لاغر کله‌ی هفت گاو فربه را با نمره صفر کچل کردند. تعبیرش را هیچ کجا پیدا نکردم. خیر است.

راه راه ۱۲۹

مزایای مضر تعویق کنکور

فقط بشین و به چیزی دست نزن

پس به عینکی‌ها نفری یه دونه تِی می‌دیم واسه پاک کردن بخار شیشه عینک‌شون. به همه یه دستکش هم می‌دیم که فقط باید قول بدن که سر جاشون بشینن و جایی رو لمس نکنن. همون مداد نرم و پاک‌کن نرم رو تو هوای گرم لمس کنن.

فرهنگ لغت دانشجویی

ترمولک بودن جرم نیست، بیماریست.

فوق لیسانس: مدرک فرار از سربازی (پسران)، قصد ادامه تحصیل برای فرار از شوهر کردن (دختران)، مدرکی برای کلاس گذاشتن (اسپورت)