۱۲:۳۵ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۲

چند برش از صادرات انواع دموکراسی انگلوساكسون به ایران

خداقوت پهلوان [پنبه]

دانشجویان هم که پر تابلو بود می‌خواهند کلاس‌های دانشگاه را بپیچانند، هی سوراخ سمبه‌های سفارت را انگولک می‌کردند و هربار یک سند خصوصی از همکاری‌های امریکا و برخی از اعضای دولت موقت و دیدارهای مخفی‌شان گیر می‌آوردند. کار داشت بیخ پیدا می‌کرد که دولت گفت: «اصلا شما مگه درس و مشق ندارید؟ بی‌خیال نشید استعفا میدما»، سپس استعفا داد و رفت.

۱۱:۰۹ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۰۱

سر مقاله روزنامه آفتابه در واکنش به تحصیل فرزندان الحریری در عربستان

همه جا خوبه فقط اینجا خرابه!

عربستان با سرمایه عظیمی که از نفت و حج به دست می آورد اصلا نیازی به پول گروگان گیری ندارد و بالفرض که خواست گروگان گیری کند، چرا گروگان گیری های نون آب دار امارات و ژاپن و دیگر کشور های پولدار را رها کرده و از یک کشور جنگ زده مثل لبنان اخاذی کنند؟