کریسمس بدیم یلدا ببریم!

طنز روز | یه تخته شون کمه

روح هالوین کدوی روی سرش را زمین گذاشت و گفت: «من خودم اومدم ایران کلاس گریم خون آشام هالووین، یه دوره بگذرونم»

نقیضه جات یلدایی

همچون روز محشر

فتوکاتور یلدا

کریسمس یلدایی مبارک

با ترکیب کریسمس و یلدا شوخی کنیم و بخندیم!

مشت و مال چله نشینان

حافظ چزانی

آن‌قدر خواندم غلط روح لسان الغیب گفت:
آبرویم رفت از دست تو، جان من خموش