صحنه‌ای از زندگی یک آریایی اصیل

آریایی تویی!

- یا اشوزرتشت! چرا این‌قدر گرون؟
+ آخر هموطن غیور آریایی! اینها رو با دلار آزاد وارد می‌کنیم، از کنار خیابون که نبریدیم!

پا به راه ۳

شب یلدا در نگاه شاعران

یک دقیقه بیشتر به احترام زکریای رازی

شاهد از دیار غیب شعرش را رساند؛ این بیت احتمالا از زبان حال همان عاشق بینوایی است که توصیه‌های ایمنی را جدی نگرفته و جلوی خلق الله دیوان را گشوده. حضرت حافظ هم نامردی نکرده و گفته «در نظربازی ما بی‌خبران حیرانند»...

انشای یلدایی

یلدای خود را چگونه گزراندید

ایسطگاه سعدی شده بود ایسطگاه محراب قاسمخانی و با خط بزرگ نوشته بودند: "ادب از که آموختی؟" و عکس محراب قاسمخانی قشنگ بود.