۱۱:۳۲ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۱۴

علاقه‌مندی به حاکم دبی

۱۱:۰۸ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۰۹

توصیه‌نامه آمریکا به رئیس جمهور فراری

۳۸۴چمدان

آمریکا کاری ندارد شما 384چمدان جواهر دزدیده اید یا نه! فرار کرده اید یا نه! اگر قول میدهید بچه ی حرف گوش کنی باشید حاضر است مثل منصور هادی برایتان از گاو شیرده خودش مایه بگذارد و مردمتان را بکشد و دوباره شما را حاکم کند!

۷:۰۲ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۰

فریاد خاموش

۱۰:۴۶ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۲۱

فاجعه ی انسانی!

۲:۳۵ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۰۴

ما هم خاشقچی هستیم