شعر طنز
ترمک

راه راه؛

اگر آن ترمکِ زیبا به دست آرد دل مارا
به چسب بینی اش بخشم، کلاس درس فردا را

بده بچه فقط جزوه که در جنت نخواهی یافت
فضای سبز دانشگاه و صحبت های لیلا را

فغان کاین ترمکان شوخ شیرین کار پر خنده
“چنان بردند صبر از دل که ترکان خان یغما را”

من از این حسن روز افزون که دارد سلف دانستم
به جای خال مَه رویان؛ مریضی می کشد مارا

نصیحت گوش کن ترمک؛ که از جان دوست تر دارند
ورودی های ترم یک؛ کلام ترم بالا را

حدیث از ناس و قلیون گو و راز درس کمتر جو
“که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را”
‌‌
غزل گفتی و کَندی با دو دستت قبر خود شاعر
حراست صبح فردا می نوازد طبع زیبا را

ثبت ديدگاه
عنوان