بیست سال بعد اینستاگرام یک روشنفکر

راه راه: چطور بعضیا دلشون میاد این جانداران رو بخورن؟ من نمی فهمم این چه دینیه که به آدما اجازه می ده هرغلطی بکنن؟

سالها پیش حیوانات و الان هم این وضعیت فجیع. کی گفته که انسان حق زندگی داره ولی هویج نداره؟ علم هزاران ساله که ثابت کرده گیاهان هم جاندارن و هرجانداری هم حق زندگی داره. آدم وقتی می بینه تو این آبمیوه فروشی ها چه جنایاتی که نمی شه از انسان بودنش خجالت می کشه. مردک وقیح پرتقال رو با آناناس قاطی کرده. خوبه یکی با خونواده ی خودت همچین کاری بکنه؟

طبق تحقیقات جدید دانشمندان با توجه به شکل دندانها و وضعیت روده ها، انسانها ذاتاً خاکخوار بودن و کم کم به این توحش کشیده شدن. بیایید از همین امروز تغییر رو شروع کنیم و به اصل خودمون برگردیم.

ثبت ديدگاه
عنوان