شعر طنز
گفتگوی عاشقانه عربستان و قطر

راه راه:  به بهانه دعوای کشورهای عرب منطقه با هم و متهم شدن قطر به حمایت از تروریسم!

عربستان:

منافع را رها کردی و رفتی
به ما بیخود جفا کردی و رفتی

نگفتی بی تو داعش می شود زار
از او خود را جدا کردی و رفتی

****
قطر:

تو را با دیگری ای شیخ دیدم
کنار جان کری ای شیخ دیدم

زمانی که ترامپ آمد تو را من
به فکر سروری ای شیخ دیدم

****
عربستان:

تماماً من تو را تکریم کردم
و عشقم را به تو تقدیم کردم

ولی وقتی نمکدان را شکستی
همانجا من تو را تحریم کردم

****
قطر:

اگر چه از تو لایق تر نبودم
به قدرت گر چه از تو سر نبودم

ولیکن عشق تو هم ساعتی بود
-بلانسبت- که من هم خر نبودم

****
عربستان:

برو تا با غم و دردم بسازم
ز دست یار نامردم بسازم

برو تا بعد تو از این امارات
به جایت یک نفر آدم بسازم

****
قطر:

دعایم هست تا تنها بسوزی
به دست انتحاریها بسوزی

برای ازدیاد سوزش تو
روم من سوی ایران تا بسوزی

ثبت ديدگاه
عنوان