جوابیه‌ای بر شعر آقای اسماعیل امینی
ای بی‌خبر ز علت نقد مدام ما

راه راه:
هرچند شد به کام شما انسجام ما
افکند لرزه بر دل دشمن پیام ما
شیخ ابتدا ز رای حلال و حرام گفت
حالا شده ست گفته او، اتهام ما؟
از دولتش تخلف بسیار دیده‌ایم
ای بی خبر ز علت نقد مدام ما
تخریب و تهمت است تمام تلاش شیخ
کتمان عیب او، عمل مستدام ما
با آن تخلفات، به ما ظلم کرده‌اید
خواهد گرفت دست خدا، انتقام ما
شد در ستادهای شما هتک، ساحتِ
شمس الشموس، قبله هفتم امام ما
بعد از شکست، فتنه‌گری شیوه شماست
تمکین پس از شکست، ولی شد مرام ما
ثبت است بر جریده تاریخ انقلاب
همگام با تمردتان، التزام ما
دلخوش به وعده دغل دشمنان شُدید
از عهد سست‌تان شده عاصی نظام ما
شک نیست، هست عاقبت از آنِ متقین
تقدیر حق، زده ست ظفر را به نام ما
یا رب به قلبِ پُر ز غمِ نایبِ ولی
هر صبح و شام هدیه بیاور سلام ما

 

✅این مطلب در ویژه نامه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز (۹۶/۰۳/۲۲) منتشر شده است.

ثبت ديدگاه
عنوان