کلاسهای به تو چه شریف

راه راه: کنکور امسال را خراب کردید؟!

دوستان و اطرافیان، شما را مورد هجمه سوالات قرار میدهند؟!

از شما نمرات درسهایتان را میپرسند و جوابی برای دادن به آنها ندارید؟!

جواب خبرنگار ها را میخواهید بدهید؟!

اصلا نگران گند زدن های خود نباشید

کافیست در کلاسهای تقویتی” به تو چه، شریف” شرکت کنید و دیگر نگران سوالات خبرنگاران و دوستان و آشنایانی که جوابی برای گند زدنهای خود ندارید نباشید

تحت نظارت و تدریس مسئولان مطرح دولتی با چند صد سال سابقه فعالیت در این عرصه

با ما تماس بگیرید و یا پیامک ” به شما چه مربوط است؟” را به شماره ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ارسال کنید تا به صورت خودکار در کلاسها ثبت نام شوید

ثبت ديدگاه
عنوان