بخوانید تا گول رسانه ها را نخورید
FATF چیست؟

راه راه
پس از حواشی به وجود آمده، در مورد پیوستن بانک های ایرانی به گروه کاری اقدام مالی ( FATF )، تصمیم گرفتیم شما را با این نهاد مهم بین المللی، آشنا کنیم. باشد که شما تحت تاثیر فضای مسموم رسانه ای قرار نگیرید.

نحوه پیدایش FATF :
در یک بعد از ظهر بارانی ، در سال ۱۹۸۹، هفت کشور صنعتی و مظلوم عالم ( آمریکا، بریتانیا، آلمان، کانادا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن) معروف به گروه هفت ( G7 ) در پاریس، دور میزی نشسته بودند. باران حسابی آن ها را شسته بود تا جایی که پول هایشان هم خیس شده بود. آن ها که از شسته شدن پول ها به شدت ناراحت و نگران شده بودند در پایان آن نشست بیانیه ای صادر کردند. در آن بیانیه ای ضرورت تشکیل نهادی برای یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی را بیان کردند.

نحوه فعالیت FATF :
گروه کاری اقدام مالی پس از این که تشکیل شد. به منظور این که حوصله اش سر نرود شروع کرد به توصیه کردن. اول کار ۴۰ توصیه برای مبارزه با شستن پول کرد. بعد چون دهانش باز بود ۸ توصیه برای مبارزه با تامین مالی تروریسم بیان کرد. در سال ۲۰۰۴ یک توصیه دیگر هم یادش آمد. سرانجام، با توجه به این که هنوز درسشان به جمع دو رقم با یک رقم نرسیده بود؛ ۹+۴۰ توصیه مطرح شده، استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اشاعه‌گری نام گرفت.
۸۴۲۲۳۸

این گروه چون زود بیکار می شود؛ تصمیم گرفت میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را رصد کند. بعد آمد کشور های جهان را در همین راستا دسته بندی کرد به ۳ گروه. گروه اول کشور های توسعه یافته، رنج دوران کشیده، هستند که بسیار حرف گوش کن بوده و کامل این توصیه ها را اجرا می کنند. گروه دوم خیلی مثل قبلی ها حرف گوش کن نیستند ولی زورشان می زنند که این توصیه ها را اجرا کنند. گروه سوم هم سردمداران تروریسم جهان هستند که این توصیه ها را اجرا نمی کنند و را به را به گروه های تروریستی پول می دهند. ( ایران تا همین چند روز پیش جز این دسته محسوب می شد که صد هزار مرتبه شکر با تحریم گروه های تروریستی! گامی دیگر برای خروج از انزوا مالی و جانی برداشت. )

بد نیست بدانید که گروه اقدام مالی اکنون ۳۵ عضو دارد. و نکته ای دیگر که در پایان شایان ذکر است و اهمیت هر چه بیشتر این نهاد بین المللی را مشخص می کند این است که دو عضو ناظر این گروه، دو کشوری هستند که پرچم مبارزه با تروریسم را در این روزگار در دست دارند، و با تحریم گروه های تروریستی سهم به سزایی در کاهش تروریسم در جهان داشتند. این دو کشور عزیز و این دو دوست همراه ، عربستان سعودی و اسرائیل هستند.

ثبت ديدگاه
عنوان