نظرات مردم در مورد آمار فشارخون در ایران
سفید مقوی

راه راه: استاندارد جهانی مصرف نمک، روزانه ۵گرم است. اما در ایران خیلی بیشتر از استاندارد مصرف می شود و از هر چهار ایرانی یک نفر فشار خون دارد. نظر شما چیست؟

الف. چی؟! فقط ۵گرم؟! بنده فقط روزی نصف بسته برای رفع شوره سرم مصرف می کنم. موقع استرس هم برای اینکه آب دهانم را مرتب قورت ندهم از نمک کمک می گیرم. با این وضع مصرف باید تا حالا فشار خون از همه جای بدنم بیرون زده بود. به این حرفها گوش ندهید زندگی را با این کم خوری ها خراب نکنید.

ب.این خبرها را پخش نکنید. اگر این خبر درست باشد تکلیف “نانی نمکی ها” چه می شود؟ ۵گرم در روز کارشان را تعطیل خواهد کرد و بر تعداد بیکاران اضافه خواهد شد آن هم فقط برای پخش یک خبر بی اهمیت. لطفا انگیزه ها را برای جمع آوری نان خشک از بین نبرید.

ج.تقصیر خودمان است. زمانیکه بانمک بودن را ملاک برتری فردی به فرد دیگر قرار می دادیم باید فکر امروز را می کردیم. کسانی که الان فشار خون دارند و باعث شده اند ما استاندارد را رد کنیم، همان هایی هستند که برای جبران بی نمکی تا جا داشته اند نمک خورده اند.

د.همین مانده بود بگویند نمک هم نخور! باور کنید قوت غالب خودشان همین سفید مقوی است. فشار خون کجا بود؟! می خواهند نمک بدنمان را کم کنند و بعد بدنهای بی نمک شده ما را در جهت اهدافشان به کار گیرند. کارشان به جایی رسیده که دست به دامن نمک شده اند.

ثبت ديدگاه
عنوان