۷:۴۷ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۳-۲۴

راز تقلّب انتخابات فاش شد

۲۴ میلیون برگه رای تقلبی چطور نوشته شد؟

بی بی سی فارسی در گزارشی تصویری پرده از راز تقلّب انتخابات 88 برداشت. در این گزارش که چند مدرسه ابتدایی نشان داده می‌شود، یک معلّم در زنگ املاء دست به یک جنایت سیاسی و یک خیانت می‌زند که دولت‌مردان و دیکتاتورهای ایران تا کنون چشم از آن پوشیده‌اند.

بی بی سی فارسی در گزارشی تصویری پرده از راز تقلّب انتخابات ۸۸ برداشت. در این گزارش که چند مدرسه ابتدایی نشان داده می‌شود، یک معلّم در زنگ املاء دست به یک جنایت سیاسی و یک خیانت می‌زند که دولت‌مردان و دیکتاتورهای ایران تا کنون چشم از آن پوشیده‌اند.

این معلّم در زنگ انشاء به دانش‌آموزانش برگه‌هایی را می‌دهد و به آن‌ها می‌گوید که امروز می‌خواهیم در این برگه‌ها املاء بنویسیم. اما این برگه‌ها برگه‌های رأی انتخابات ریاست جمهوری است که معلوم نیست از کجا و با چه مجوّزی خارج از حوزه انتخابیه در دست یک معلّم پیدا می‌شود.

این معلّم سپس شروع می‌کند به گفتن دیکته آن هم به شکلی عجیب. او روی تخته کلماتی را می‌نویسد و از بچه‌ها می‌خواهد که دقیقاً همین را روی کاغذهایشان بنویسند. او روی تخته به صورت بزرگ می‌نویسد «محمود احمدی نژاد» و آن را چندین بار به صورت شمرده شمرده می‌خواند.

معلّم: بچه‌ها بنویسین، مــحـــمـــــودِ اَح اَح اَحمــــــدی‌نـــــژاد

تکرار می‌کنم مــحـــمـــــودِ اَح اَح اَحمــــــدی‌نـــــژاد

دانش‌آموز: آقا ما دستمون خط خورد، حالا چیکار کنیم؟

معلّم: ببینم، عیبی نداره خونده می‌شه، حالا یه برگه دیگه بهت می‌دم روی اون هم بنویس.

دانش‌آموز: آقا آقا آقا، ما اشتباه نوشتیم، حواسمون به تخته نبود محمود رو با هه هندونه نوشتیم.

معلّم: ایرادی نداره عزیزم، کاملاً هم قبوله و نمره‌ات رو می‌گیری، حالا یه برگه دیگه می‌دم دوباره درستش رو بنویس.

خب بچه‌ها املای امروز خیلی با املاهای دیگه فرق داره، هر کی بیشتر از این برگه‌ها بنویسه نمره بیشتری می‌گیره.

گزارش‌گر بی بی سی که از ده‌ها مدرسه دیگر هم توانسته بود این تصاویر مخفی را تهیّه کند در آخر گفت: سازمان‌های حقوق بشر در دنیا شاهد باشند که چگونه با سرنوشت سیاسی این کشور دارد بازی می‌شود.

    م.ق
    پنج شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۵

    خخخخخخخخخ