۱۰:۴۵ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۵-۱۶

وقتی واحد پول تغییر میکند...

در مزایای انگشت شست

اکنون انگشت شصت بعد از سال ها تلاش شبانه روزی میتواند با یکی از وظایف خطیر خود خداحافظی کند

نویسنده:

راه راه: مزایای تغییر واحد پول:
۱- اکنون انگشت شصت بعد از سال ها تلاش شبانه روزی میتواند با یکی از وظایف خطیر خود خداحافظی کند و دیگر لازم نیست روی یک صفر قرار بگیرد تا مشتری بتواند قیمت را به تومان بخواند. جا دارد از همین تریبون از زحمات چند ساله ی انگشت شصت در زمینه ی این امر اقتصادی تشکر کنیم.
۲- از این پس تکلیف مشتری در مغازه ها روشن است و مثلا اگر روی یک جنس نوشته باشد یک میلیون و دویست، مشتری میداند که این قیمت به ریال نیست و مجبور نخواهد شد در رودربایستی فروشنده یا همسرش یک میلیون و دویست تومان چک بکشد و آخر ماه به زندان برود. این خود به طور غیر مستقیم گامی در جهت تحکیم بنیان خانواده نیز خواهد بود.