۳:۴۸ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۵-۲۲

شعر طنز

تبدیل به ریال

بگو:«حَوِّل لنا پولاً به مقدار کمی اَحْسَن»ْ
که این تحویل پول ما دعایی مستحب دارد

تو هی صفر از تهش کم کن، بگو «سودش چه شد آخر؟؟»
زمانیکه پدر در خانه اش شش تا عزب دارد

نویسنده:

راه راه:

نمی دانم که این تومان چقدر اصل و نسب دارد
ولیکن این ریال اکنون ژنی خوب از عرب دارد

بگو:«حَوِّل لنا پولاً به مقدار کمی اَحْسَن»ْ
که این تحویل پول ما دعایی مستحب دارد

نپرس اصلا برای ما چه آشی میپزد آقا
فقط میدانم از آشش که روغن یک وجب دارد

همه عمر و جوانی را من از پولم طلب کارم
فقط یک صفر بی ارزش ریال از من طلب دارد

تو هی صفر از تهش کم کن، بگو «سودش چه شد آخر؟؟»
زمانیکه پدر در خانه اش شش تا عزب دارد

شدم سرویس؟ میفهمی؟و ما ادراک ما السرویس؟؟
در این حد از نفهمیدن ،خداوندا عجب دارد

خیالت اینکه تومان میکند شهزاده مردم را؟
ندارد سود تا این بانک دزدانی جلب دارد

#تبدیل_ریال