۱۱:۲۹ ق.ظ ۱۳۹۶-۱۱-۲۵

رتبه اول شعر جشنواره سواحل ایذه

دل من ساحل ایذه س

شدم ویرونه و بیهوده می‌گردم به دور تو
شبیه ریزگرد و زلزله، تو کل ایرانم

تو حصری، توی چنگالای داداشای نامردت
برا سانتریفیوژ حلقِ اونا، عینِ سیمانم

۱۰:۳۲ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۰۲

شعر طنز

منافقانِ بر ضدّ بشر

انتشار بی اعتمادی توسط رسانه های بیگانه و پشتیبانی رسانه های منافق داخلی

۱۱:۳۹ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۳۰

شعر طنز

وزیر تاپ و برند

مسکن اجتماعی‌اش حتی، یک نفر کشته هم نداد احسنت!
چقدر خوب مثل دوره‌ی قبل، توی تَکرار مانده آخوندی