نه به آجیل

۱۲:۱۰ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۱-۱۸

نیست حتی کمی نخود کشمش

گر بپرسد کسی قدیم و جدید
بهر این پرسشش بزن بکُشش!

۱۱:۵۰ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۸

من و بادام و بابام

پهن باید کند ریاضت کش

لُنگ خود را مقابل پاهام

من از او میکشم ریاضت بیش

چون که کلا ندیده‌ام بادام !

۱۲:۰۰ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۰۳

روایت هفته

از این همه بخشش مدام و نفقه

چشمم زده بیرون ز کجا؟ از حدقه

من لاکچری ترین گدای عالم هستم

واریز شده توی حسابم صدقه

۱:۴۱ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۰۲

همه ی روزها بجز جمعه!

روایت هفته

۲:۰۹ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۰۸

بداهه شاعران راه راه

حبُّ الزّایمانِ ٱلخارِجی یَجْمَعُنا

این سلبریتی که با حب الوطن پائیده است
بچه اش را خارج از کشور چرا زائیده است؟

حرفهایش تا دو ساعت پیش ایرانیده بود
منتهی در فعل هایش آمریکاییده است