۵:۰۱ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۳-۲۷

آشنایی با تیم های گروه مرگ (گروه B) جام جهانی

بِکِش زیرش!

بهترین بازیکن آن ها کریس رونالدو است که مطمئنا کودکان ایرانی او را بهتر از پدر و مادر خود می شناسند. سبک بازی فوتبال آن ها معروف به «توپ رو برسون به کریس خودش یه خاکی به سرمون میکنه» است.

نمونه سوالات راهنمایی رانندگی

۱۲:۲۲ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۳-۱۷

نمونه سوال آیین نامه

نمونه سوال آیین نامه

۹:۲۳ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۳-۱۴

نمونه سوال آیین نامه

۱۰:۳۰ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۲-۰۷

موضوع انشا: چگونه زندگی خوبی داشته باشیم؟

غلط کردی!

من ازدواج را دوست دارم... آخ! مادرم با چوب بالای سرم نشسته است. پدرم می گوید خاااک! تو هم مثل من بدبخت می شوی. پدرم می گوید آخ! مادرم به پدرم می گوید ازدواج مگر چه مشکلی دارد؟ تو که قبل از ازدواجمان هیچی نداشتی، اما الان یک زن عالی و ماشین داری. پدرم می گوید اگر ازدواج نکرده بودم به جای خرج بوتاکس و عمل دماغت، دوتا خانه و چندتا زمین خریده بودم. مادرم دیگر چیزی نمی گوید، فقط صدای ...خوردم پدرم می آید!