گزارش کاریکاتور
وضعیت آلودگی هوا در تهران

درهفته هاگذشته افزایش غلظت آلاینده های جوی درتهران راداشتیم که این پدیده مشکلاتی رابرای سلامت زندگی مردم به دنبال دارد مشکلات تنفسی برای انسان وسایر موجوداتی که دراین محیط زیست زندگی می کنند این سوژه درکارهای متعددی ازکاریکاتوریستها به تصویر کشیده شد که نظرتان رابه آن جلب می کنم.

ثبت ديدگاه