نصیحت مادرانه
احسن المشاغل

راه راه:
زمانی مادرم گفتا منیژه
بود شغل پزشکی شغل ویژه

ولی چندی گذشت و بار دیگر
کنون پیدا نموده شغل بهتر

نماینده شدن از دید او به
ز هر شغلی که زیرش می شوم له

چرا؟ چون که ندارد کار و سختی
ولی دارد کلاس و نیک بختی

عبور از خط بی آرتی کلاس است
همیشه پهن در تهران پلاس است

مداوم در بهارستان نشیند
هر آنکس که چنین شغلی گزیند

يك ديدگاه

  1. ز 213 ۱۳۹۹-۱۲-۰۷ در ۴:۵۷ ب.ظ- پاسخ دادن

    خیلی هم خوب

ثبت ديدگاه